Tietosuojaseloste 

Tämä on henkilötietolain (523/1999) pykäliin 10 ja 24 perustuva tietosuojaseloste. 

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Qstock Oy
Kansankatu 53 T3
90100 Oulu

Yhteyshenkilö
Binta Jabbi
binta.jabbi@qstock.fi
040 456 4113

Rekisterin nimi
Qstock Oy:n asiakastietorekisteri

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Qstock Oy kerää verkkosivullaan kävijöiden nimen, sähköpostiosoitteen sekä vapaamuotoisen haasteen tai ohjelmaidean arvonnan suorittamista varten, sekä uutiskirjeen lähettämistä varten, mikäli kävijä on antanut luvan suoramarkkinointiin. Arvonnan voittajaan ollaan yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Mikäli suoramarkkinointilupaa ei ole annettu, tiedot poistetaan rekisteristä arvonnan suorittamisen jälkeen.

Rekisterin suojaaminen
Rekisteriä säilytetään sähköisesti MailChimp-järjestelmässä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se vastaa 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Uutiskirjeen tilaajista ei säilytetä manuaalista aineistoa. MailChimp-järjestelmää käyttävät nimetyt henkilöt pitävät huolen käyttäjätunnuksistaan ja ovat vaitiolovelvollisia.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. 

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostitse. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

Voit myös itse tarkistaa, päivittää tai poistaa tietosi uutiskirjelistalta klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.